Hem » Judons historia

Judons historia


Med vilja, tanke och teknik utnyttjar du i judo motståndarens rörelser och kraft för att kasta

Legenden berättar att en medicinstuderande munk satt en kall vinterdag i slutet av 1600-talet och mediterade. Medan han mediterade satt han och såg på snön som föll i trädgården till Tenjin templet som låg i södra delen av Japan.

Den lille medicinarmunken hette Shirobei Akiyama och det påstås att det han fick se var grunden till “mjukhetsprincipen”. När munken Akiyama blickade ut på träden lade han märke till att de styva trädgrenarna bröts av under tyngden av nyfallen snö, medan pilträdet istället gav efter genom att böja sina grenar under snötyngden och då föll snön av och grenarna återtog sitt ursprungliga läge.

Akiyama som besökt Kina och där lärt sig tre, fyra “hakuda” tekniker som var slag mot vitala kroppsdelar samt några tekniker i “kappo” konsten att återuppliva avsvimmade personer, hade därigenom utvecklat ett intresse för försvar utan vapen. Akiyamas upptäckt gjorde att han utvecklade några former av kast där man gav efter för motståndarens kraft för att lättare kunna kasta denne. Han grundade även Yoshin skolan och lärde ut den s.k. “mjukhetsprincipen”.

Om denna poetiska version av historien är sann är svårt att bekräfta. Vad däremot man känner till är att vissa klaner av samurajer, de japanska riddarna, använde sig av mycket effektiva stridsmetoder utan vapen, vilka påminde om pilträdets princip.

Dessa teknikprinciper övades, och prövades i krigen mellan de olika samurajer klanerna.

1868 förbjöds samurajklassen och många krigare blev utan arbeten. Några tog värvning i armén, några blev poliser och andra öppnade jujutsu-skolor.

och hålla fast. Det spelar ingen roll om du är lång eller kort, tung eller lätt, stark eller svag; alla kan finna sin egen stil. Det är det som gör judo till en sport för alla!

Jigoro Kano, Judons grundare

Jigoro Kano föddes den 28 oktober 1860, i Östra Nada, ett distrikt i staden Kobe. Dessa var de sista dagarna av Tokugawa militära styre. Det var även samma år som Lincoln blev president i USA. Kanos födelseplats var välkänd för sin tillverkning av sake, och Kano familjen var duktiga sake bryggare. Hans mor dog när han var tio år gammal. Hans far blev officer I det nya Meji styret, och familjen flyttade till Tokyo när han var 11.

I skolan visade Kano att han hade lätt för språk. Vid 15 års ålder började han I en skola för främmande språk, och under 1877, började han vid Toyo Teikoku (Kejserliga) Universitetet, som är idag Tokyo University, Japans ledande universitet. Utöver att vara judons grundare är Kano även känd för sina övertygande akademiska kunskaper och sin utomordentliga språkbegåvning.

Det är också välkänt att flera av Kanos original anteckningar skrivna under dennes studier av Jujitsu och under övergången till Judo var skrivna på engelska och inte på sitt eget modersmål japanska. Skälet till detta var inte enbart för att han ville hålla sina idéer för sig själv under dessa år av intensivt rivaliserande mellan olika Jujitsu skolor, utan det blev även ett blandande mellan gammalt och nytt tänkande av nya metoder och teknikträning.

Grundaren av Kodokan Judo

När Kano flyttade till Tokyo utvecklade han ett intresse i Jujitsu, vilket han studerade intensivt vid sidan av sina universitetsstudier. 1879 deltog Kano i en Jujitsu uppvisning med sina tränare till äran av general Grant, tidigare president i USA, vid ett besök i Japan. På universitetet studerade Kano sådana ämnen som politisk, vetenskap, ekonomi, moralisk fostran, och estetik. Under denna period insåg han den stora vikten av utbildning, lärandet från andra och att lära andra. 1882 startade han Kodokan och påbörjade på allvar sitt arbete med att sprida Judo. Detta för han fann i judon någonting mycket spektakulärt och beslöt sig att tillägna sitt liv till judons globala spridning.

Passionen för spridningen av fysisk utbildning

Jigoro Kano ansåg utbildningen vara baserad på tre komponenter:

  1. Viljan att lära,
  2. Den moraliska utbildningen samt
  3. Den fysiska utbildningen.

Viljan att lära sig involverar att vilja förbättra sin kunskap, den moraliska utbildningen involverar fostrandet av ens egna moraliska vetskap och den fysiska utbildningen involverar träningen av sin kropp.

När Kano blev rektor vid Secondary Teacher’s School, såg han till att starta en avdelning för fysisk fostran med många olika idrotter på programmet. En stor idrotts festival arrangerades inom skolan, flera nya idrottsgrenar från utlandet såsom tennis, baseball, och fotboll introducerades. I och med dessa aktiviteter som spred idrott och fysisk fostran både inom som utanför skolan blev Kano så småningom känd även utanför skolans värld.

Han var även en utomordentlig lärare

Året 1882 skulle bli ett exceptionellt år för Jigoro Kano. Han blev lärare vid  Gakushuuin (dåvarande privatskolan för de adliga). Det var också året som han grundade Kodokan, Kano Juku (Förberedelseskolan), och Koubunkan. Kano Juku var en förberedelseskola som danade barns karaktär och Koubunkan var en engelsktalande skola. 

Kano finansierade dessa tre projekt ur egen ficka genom sin lön och det som inte räckte betalade han genom att åtaga sig extra översättningsuppdrag. Från tidig morgon till sen kväll la Kano all sin energi i dessa utbildningsaktiviteter. Detta var verkligen året som han blev utbildare inom olika verksamheter.

Fyra år senare blev han huvudlärare för Gakushuuin. 1891 utnämndes han till rektor för the Fifth Intermediate High School i Kumamoto, och 1893 även till rektor för Secondary Teacher’s School i Tokyo (en skola för lärare som senare bytte namn till Tokyo Kyoiku University, nuvarande Tsukuba University). Han var då endast 34 år gammal. Tsukuba University är i dag ett mycket välrenommerad universitet för lärare. 1899, grundade han Koubungakuin, en skola för kinesiska studenter. Bland hans studenter var Lu-hsun (Rojin), som senare blev en stor man inom litteraturen. Blickar man tillbaka på Kanos karriär är det lätt att förstå vilken lysande lärare Kano var.

26 år senare lämnade han posten som rektor på Secondary Teacher’s School. Hans fleråriga arbete inom utbildningsväsendet skapade förgreningar och är ett av de stora skälen till att Judo än idag i Japan har sådana nära band i utbildningsfrågor.

Japans första medlem i Internationella Olympiska Kommittén (IOK)

1909 mottog Japan en inbjudan om att tillhöra (IOK) från Baron Pierre de Coubertin, fader till den moderna Olympiaden. Jigoro Kano valdes till Japans representant och blev därmed den förste asiatiske IOK ledamoten. 

Tretton år efter den första moderna olympiaden i Athen, Grekland 1896, hade fortfarande inget asiatisk land deltagit i spelen. Det fanns inget organiserat idrottsförbund i Japan vid denna tid, som kunde sända idrottsmän till OS. Därför bildade man 1911 Japan Amateur Athletic Association och Jigoro Kano blev vald till ordförande. Vid detta möte beslöts att Japan skulle deltaga vid den 5: e Olympiaden som skulle hållas i Stockholm följande år 1912. Jigoro Kano fortsatte sitt arbete inom IOK och reste under de sista 10 åren av sitt liv på sju resor för IOK.Han satsade all sin energi på att få en internationalisering av idrotten i Japan. 1938, beslöt IOK att den 12:e olympiaden skulle hållas i Tokyo 1940.

Tyvärr dog Kano i lunginflammation, den 4 maj 1938 på väg hem från Kairo, efter ett IOK möte. Han blev 79 år gammal och fick aldrig uppleva ett OS arrangerad på den asiatiska kontinenten. Det skulle dröja till den 18:e olympiaden, 1964 i Tokyo, innan Asien kunde arrangera sin första olympiad.

Judo är en kampsport och utvecklades i Japan vid 1800- talets slut av Jigoro Kano som skapade judon som psykisk och fysisk fostran. Han tog bort de farliga teknikerna och genomförde de förändringar som har gjort att judo i dag blivit en av de populäraste idrotterna i världen.

Det finns aktiva judoutövare i 199 länder runtom i världen. Oavsett vilket land du tränar i används samma japanska grundtermer. Över hela världen kallas träningslokalen dojo och vid hälsning används ordet reiHajime betyder börja och kampmomentet kallas randori. Var du än tränar ligger också samma värden till grund; att utöva judo innebär bland annat att visa respekt och ödmjukhet.

MÅNGSIDIG TRÄNING

Genom judoträningen förbättrar du din smidighet, balans, styrka, kondition och koordination. Allt för att på bästa sätt möta din motståndare. Kampmomentet gå ut på att få sin motståndare ur balans för att kunna kasta. Genom smidighet, balans och koordination kan du skapa det rätta tillfället för kast. Väl nere i mattan behövs styrka och teknik för att nå fasthållning och låsa motståndaren. Judo är en individuell idrott men du är beroende av hjälpsamma träningskamrater.

JUDO ÄR FÖR ALLA

Judoträningen passar alla, oavsett ålder eller funktion. Judo är en av de få idrotter där tjejer och killar tränar tillsammans. För de yngsta är träningen framför allt lekfull. Det handlar om att ta i för fullt och få utlopp för sin energi, utan att riskera att skada den man tränar med. Tävlingsmomentet är en naturlig del av leken, men på bamens villkor För ungdomar och vuxna finns både mjuk motionsträning och tuffare tävlingsträning. Tävlingsjudon är explosiv och tekniskt avancerad. För dig som har ambitionen och vill tävla på hög nivå väntar målmedveten hård och tuff träning.